شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سليمانا از اين خرمن فقط يک خوشه ميخواهم ز گوشه گوشه دنيا فقط شش گوشه ميخواهم برگ زردي با سماجت شاخه را چسبيده بود دستهاي خويش و دامان توام آمد به يادم يا حسين
درب کنسرو بازکن برقی
جبهه مقاومت اسلامي
رتبه 0
0 برگزیده
1414 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top