شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ مرگ بر دشمنان داخلي ايران اسلامي مرگ بر منافقين ومنافق صفتان داخلي
STARE MUSIC
و مرگ بر کساني که به اسم اسلام و قرآن به مردم ظلم و ستم ميکنند...
ساعت ویکتوریا
جبهه مقاومت اسلامي
0 امتیاز
0 برگزیده
1390 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top