بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ مرگ بر گراني و تورم يعني حاميان گراني و محتکران بدبخت يعني برخي از مسئولين بي مسئوليت ومرفهين بي درد :'(
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا