شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ مژده اي اهل گنـه بــاز خدا مي‌بخشد دو بـرابـر ز شـب قــــدر گدا مي‌بخشد بــهـر تـســکـيـن دل زار دوا مي‌بخشد روزي گريــه ي در مـــاه عزا مي‌بخشد به گدا، تذکره ي کرب و بلا مي‌بخشد التماس دعا
تسبیح دیجیتال
جبهه مقاومت اسلامي
0 امتیاز
0 برگزیده
1372 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top