شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ پاس و ويزا و بليط نجف و پيگيري صاحب صبر! بگو دست مرا ميگيري اربعين، کرب و بلا، کوله به دوش رفقا کار روز و شب و ما هم شده خود درگيري بطلب کربلا بحق امام رضا(عليه السلام)
ان شالله روزي همه ي آرزومندان و محبين اهل بيت بشه...
ساعت ویکتوریا
جبهه مقاومت اسلامي
0 امتیاز
0 برگزیده
1390 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top