شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ زهر نوشيد، و تب کرد محيط جگرش گُر گرفت از عطش و سوخت همه بال و پرش خشک شد جلگه ي لبهاش و با خشکي لب روضه مي خواند به ياد لب خشک پدرش
ساعت دماسنج
جبهه مقاومت اسلامي
0 امتیاز
0 برگزیده
1337 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top