بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ زهر نوشيد، و تب کرد محيط جگرش گُر گرفت از عطش و سوخت همه بال و پرش خشک شد جلگه ي لبهاش و با خشکي لب روضه مي خواند به ياد لب خشک پدرش
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا