شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اين دل اگر کم است بگو سر بياورم يا امر کن که يک دل ديگر بياورم خيلي خلاصه عرض کنم " دوست دارمت " ديگر نشد عبارت بهتر بياورم [ اللهم عجل لوليک الفرج ]
زيبا..
تسبیح دیجیتال
جبهه مقاومت اسلامي
رتبه 0
0 برگزیده
1421 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top