بخش های مرتبط
پيام‌هاي ارسالي
آموزش پیرایش مردانه اورجینال

جبهه مقاومت اسلامي

+ [وبلاگ] مرگ برمنافق
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
2-بيخيال
خدا لعنت کنه هر دو تا شونو

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مادر هما
:'(
رايحه ي انتظار
:'( :'(

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مادر هما
:'(
رايحه ي انتظار
:'( :'(

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

جبهه مقاومت اسلامي

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مهرباني #
چه دانستم که اين سودا مرا زين سان کند مجنون دلم را دوزخي سازد دو چشمم را کند جيحون چه دانستم که سيلابي مرا ناگاه بربايد چو کشتي ام دراندازد ميان قلزم پرخون زند موجي بر آن کشتي که تخته تخته بشکافد که هر تخته فروريزد ز گردش‌هاي گوناگون نهنگي هم برآرد سر خورد آن آب دريا را چنان درياي بي‌پايان شود بي‌آب چون هامون شکافد نيز آن هامون نهنگ بحرفرسا را کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
جبهه مقاومت اسلامي
به کوري چشم دشمنان داخلي ملت ايران اين روبه صفتان راه گم کرده
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
و همچنين شايد باورتان نشود خانواده صدام هم حضور داشتند
جبهه مقاومت اسلامي
اگر حسن روحاني از خواب کبکي خود بيدار بشه ؟؟؟
آموزش پیرایش مردانه اورجینال